پکیج پرتابل تصفیه فاضلاب

با توجه به مسئله تأمین آب از منابع جدید نظیر آب های سطحی و پساب در مناطق دور از شبکه سراسری، مناطق عملیاتی، شهرها و روستا های دور افتاده و در هنگام بروز سوانح طبیعی مثل سیل و زلزله و در هنگام وقوع جنگ استفاده از سامانه های تصفیه آب و پساب متحرک و پرتابل در جهان توسعه یافته است. در همین راستا شرکت سپنتا پلیمر شریف اقدام به طراحی و ساخت سامانه های متحرک تصفیه آب در داخل کشور نموده است. این محصول از فناوری های غشایی بیوراکتور غشایی بهره برده است. البته مراحل پیش تصفیه و همچنین مراحل گندزدایی آب به ترتیب در ابتدا و انتهای فرآیند نیز برای این سیستم به عنوان زیر سیستم های حیاتی مجموعه سیستم تصفیه موبایل سپنتا تعبیه شده است. شرکت سپنتا پلیمر شریف به عنوان یکی از پیشروترین مراکز تحقیقات، توسعه و تجاری سازی فناوری های غشایی در ایران توانسته طی سالیان اخیر نسبت به طراحی و ساخت انواع سیستم ها و زیر سیستم های خطوط و محصولات غشایی شناخته گردد. 

  • پکیج پرتابل تصفیه فاضلاب
  • پکیج پرتابل تصفیه فاضلاب
سپنتا پلیمر شریف