فیلم کش دکتر بلید اتوماتیک doctor blade

به منظور ساخت مواد پیشرفته نظیر غشاهای پلیمری، باتری ها، سلول های خورشیدی و فیلم های بیولوژیکی روش های مختلف لایه نشانی بکار رفته می شوند. روش های مختلفی برای قرار دادن لایه نازک روی زیر لایه های متداول نظیر شیشه، کاغذ، فویل فلزی و .. توسعه داده شده اند که از آن جمله می­توان به پراکندگی، اسپری کردن، Sputtering، Painting، چاپ، Decaling، Electro-Deposition، Evaporative Deposition، و ... اشاره کرد. از جمله روش های متداول برای ساخت لایه های نازک استفاده از روش دکتر بلید (doctor blade) می­باشد که به صورت گسترده در تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی بکار گرفته می­شود. در همین راستا شرکت سپنتا پلیمر شریف اقدام به تولید دستگاه فیلم کش اتوماتیک با استفاده از تیغه دکتر بلید در کشور نموده است. دستگاه فیلم کش اتوماتیک با تنظیم ضخامت، عرض و سرعت لایه نشانی توانایی تولید فیلم های نازک مورد نیاز در کاربرد های تولید باتری، سلول های خورشیدی و غشاهای پلیمری را دارد.

  • فیلم کش دکتر بلید اتوماتیک doctor blade
  • فیلم کش دکتر بلید اتوماتیک doctor blade
  • فیلم کش دکتر بلید اتوماتیک doctor blade
سپنتا پلیمر شریف