فیلم کش دکتر بلید اتوماتیک doctor blade

به منظور ساخت مواد پیشرفته نظیر غشاهای پلیمری، باتری ها، سلول های خورشیدی و فیلم های بیولوژیکی روش های مختلف لایه نشانی بکار رفته می شوند. روش های مختلفی برای قرار دادن لایه نازک روی زیر لایه های متداول نظیر شیشه، کاغذ، فویل فلزی و .. توسعه داده شده اند که از آن جمله می­توان به پراکندگی، اسپری کردن، Sputtering، Painting، چاپ، Decaling، Electro-Deposition، Evaporative Deposition، و ... اشاره کرد. از جمله روش های متداول برای ساخت لایه های نازک استفاده از روش دکتر بلید (doctor blade) می­باشد که به صورت گسترده در تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی بکار گرفته می­شود. در همین راستا شرکت سپنتا پلیمر شریف اقدام به تولید دستگاه فیلم کش اتوماتیک با استفاده از تیغه دکتر بلید در کشور نموده است. 

  • فیلم کش دکتر بلید اتوماتیک doctor blade
  • فیلم کش دکتر بلید اتوماتیک doctor blade
  • فیلم کش دکتر بلید اتوماتیک doctor blade
سپنتا پلیمر شریف