غشای الترافیلتراسیون بدون فریم

فیلتر های بیو رآکتور غشایی (MBR) جه استفاده در سیستم های تصفیه فاضلاب با شاخص اندازه حفرات بین 50000 تا 200000 دالتون برای کاربرد های مختلف صنایع فاضلابی موجود می باشند. این فیلتر ها در استک های طراحی شده جداگانه با ظرفیت های مختلف بر اساس نیاز کارفرما موجود بوده و می تواند در محیط بیولوژیکی با COD بین 500 تا 2000 میلی گرم بر لیتر فعالیت بکند.

مشخصات غشا

توضیح

عنوان

ردیف

01/0-1/0 میکرومتر

رنج اندازه حفرات

1

100-120 میکرو متر

ضخامت

2

پلی سولفون

جنس غشا

3

پلی استر

جنس بستر

4

4000

mwco

5

 

 

  • غشای الترافیلتراسیون بدون فریم
  • غشای الترافیلتراسیون بدون فریم
  • غشای الترافیلتراسیون بدون فریم
سپنتا پلیمر شریف