فیلتر های غشایی صنایع غذایی

شرکت سپنتا پلیمر شریف به پشتوانه دانش فنی خود در زمینه انواع غشاهای پلیمری و سرامیکی اقدام به تولید فیلتر های غشایی صنایع غذایی نموده است. فیلتر های شرکت سپنتا پلیمر شریف در صنایع لبنی، روغن های مایع، نوشیدنی ها، نوشابه ها، آب میوه و ... در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته اند. این شرکت تلاش نموده تا محصولات خود را با کیفیت بسیار عالی در حد نمونه های خارجی تولید نماید و استفاده از این فیلتر هی غشایی توسط کارخانجات تولیدی بزرگ داخل کشور مهر تاییدی بر کیفیت محصولات سپنتا پلیمر شریف می باشد.

  • فیلتر های غشایی صنایع غذایی
  • فیلتر های غشایی صنایع غذایی
  • فیلتر های غشایی صنایع غذایی
سپنتا پلیمر شریف