غشای نانو فیلتر و اسمز معکوس

غشاهای نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس شرکت سپنتا پلیمر شریف بر پایه پلی سولفون به صورت دو لایه و به صورت سه لایه با یک لایه انتخاب گر از جنس پلی آمید می باشد که در صنایع تصفیه آب و فاضلاب، تصفیه شیرابه ، جداسازی در صنایع غذایی و .... استفاده می گردد.میزان آبدوستی، فلاکس عبوری و توانایی غشا در برگشت به شرایط اولیه بعد از اعمال فرایند CIP از جمله پارامتر هایی است که در ارتباط با غشاهای مورد نظر برای صنایع مختلف مد نظر قرار گرفته می شود. اخیراٌ نوعای از غشاها نانو فیلتراسیون که دارای فلاکس عبوری مناسب بوده و در محیط های فاضلاب نظیر شیرابه های زباله گرفتگی کمتری از خود نشان می دهد توسط تیم تحقیقاتی شرکت سپنتا پلیمر شریف توسعه داده شده اند.

  • غشای نانو فیلتر و اسمز معکوس
  • غشای نانو فیلتر و اسمز معکوس
  • غشای نانو فیلتر و اسمز معکوس
سپنتا پلیمر شریف