تصفیه آب دستی Life Saver

هدف از ساخت چنین دستگاهی تأمین آب شرب در شرایط بحرانی و خشک تا رسیدن فرد به منبع آب شرب است. ساخت دستگاه تصفیه آب تک نفره بدون نیاز به برق و انرژی برای تأمین آب شرب در شرایط بحرانی و مناطق دارای آب آلوده مد نظر این پروژه بوده است. دستگاه مورد نظر نیاز به هیچ گونه منبع تغذیه الکتریکی، برق یا انرژی دیگر ندارد و کلیه فرایند به صورت دستی توسط فرد انجام می شود. دستگاه دارای حجم کم و قابل حمل توسط یک نفر می باشد و می توان آن را کنار ملحقات دیگر  نظیر کوله پشتی، کیف دستی، قمقمه و ... قرار داد. از چنین سامانه ای می توان جهت تصفیه آب های کثیف سطحی به هر مقدار که بر روی زمین وجود دارد، آب جوی و رودخانه، آب فاضلاب، آب آلوده چاه ها، آب شور دریا و اقیانوس، در موارد بحرانی آب موجود در ادرار حیوانات و انسان استفاده نمود و آب شرب جهت زنده نگه داشتن انسان در شرایط خشک و بحرانی تهیه کرد. دستگاه برای تامین آب یک نفر طراحی می شود و اندازه آن به قدری است که می توان آن را حمل کرد و یا در وسایل و کوله بار جا داد. به این صورت برای تامین آب شرب مورد نیاز هر فردی هر یک می توانند یکی از این فیلتر ها را با خود حمل کنند. این وسیله قابل استفاده در موقع جنگ، زلزله، طوفان، سیل، بلایای طبیعی که منجر به از بین رفتن تاسیسات انتقال آب می باشد، مناطق خشک، جنگل ها، مناطق ساحای ، داخل شناورها و ... می باشد.

  • تصفیه آب دستی Life Saver
  • تصفیه آب دستی Life Saver
  • تصفیه آب دستی Life Saver
سپنتا پلیمر شریف