درباره ما

شرکت سپنتا پلیمر شریف به پشتوانه تجارب بیست ساله اعضای این شرکت و فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی در راستای توسعه فناوری های فیلتراسیون غشایی و همچنین فناوری های مرتبط با طراحی و ساخت سیستم های پلیمر پایه در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان تولیدی مستقر در پارک علم و فناوری شریف مشغول به فعالیت و توسعه فناوری های مذکور می باشد.

طراحی و تولید صنعتی غشای هالوفایبر دیالیز خون و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب را می توان به عنوان دستاوردهای صنعتی این شرکت در سالهای اخیر برشمرد. در این راستا و با هدف توسعه و تکمیل چرخه فناوری های مذکور جهت استفاده در صنعت، سعی شده است تا با معرفی جامع توانمندی اخیر این شرکت به ارگان ها و سازمان های مرتبط بتوان نسبت به توسعه فناوری های مذکور جهت عرضه به بازار مصرف، اعم از خاص و عام، گام موثری برداشت.

طراحی و ساخت تجهیزات و راه اندازی خطوط تولید سیستم های غشایی تصفیه آب و پساب های صنعتی و طراحی و ساخت سیستم تولید آب آبیاری از شیرابه زباله شهرداری تهران را می توان به عنوان نمونه هایی برجسته در راستای توسعه و تجاری سازی فناوری های مذکور بر شمرد. وجود دانش فنی لازم در خصوص فناوری های غشایی و  فرآیندهای پلیمری خاص و همچنین وجود امکانات پیشرفته ساخت غشاء موجب گردیده که شرکت سپنتا پلیمر شریف بتواند اعتماد صنعتگران و مدیران صنایع مختلف را در سالیان اخیر جلب نموده و به عنوان تنها مرکز و مجری محوری فناوری های تصفیه غشایی در کشور شناخت شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپنتا پلیمر شریف