غشاهای صنعتی MBR

 شرکت سپنتا پلیمر شریف به عنوان اولین تولید کننده غشاهای تخت صنعتی انواع غشاهای مورد نیاز صنایع آب و فاضلاب ، پتروشیمی و مدیریت پسماند شهری را در دسته بندی های میکرو فیلتراسیون، الترافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس را به بازار عرضه می کند. غشاهای تخت سپنتا پلیمر شریف در صنایع تصفیه فاضلاب ، تصفیه آب خاکستری، و بازچرخانی آب برای سیستم های بیورآکتور غشایی MBR قابل استفاده می باشد. غشاهای تخت نسبت به غشاهای هالوفایبر(Hallow Fiber) گرفتگی کمتری دارند و به همین دلیل در بیشتر سیستم های تصفیه پساب امروزی بکار رفته می شوند. غشاهای تجاری سپنتا با توجه به کاربرد آن از جنس پلیمر های PVDF و PS با فرمولاسیون خاص تهیه شده و در صنایع مختلف بکار گرفته می شوند.

  • غشاهای صنعتی MBR
  • غشاهای صنعتی MBR
  • غشاهای صنعتی MBR
سپنتا پلیمر شریف