دکتر بلید دستی

دستگاه های ساخت لایه نازک در سطح جهان به خوبی گسترش پیدا کرده اند. حال آنکه تلاش ها برای ساخت نمونه های لایه نازک در ایران منحصر به ساخت نمونه های آزمایشگاهی با استفاده از روش های سنتی نظیر برس زنی است. بنابراین هیچ تلاشی تا کنون جهت ساخت نمونه دستگاه لایه نشانی آزمایشگاهی برای ساخت نمونه های در حد تجاری نشده است. روش های مختلفی برای قرار دادن لایه نازک روی زیر لایه متخلخل یا غشاء توسعه داده شده اند که از آن جمله می­توان به پراکندگی، اسپری کردن، Sputtering، Painting، چاپ، Decaling، Electro-Deposition، Evaporative Deposition، و ... اشاره کرد. از جمله روش های متداول برای ساخت لایه های نازک استفاده از روش دکتر بلید (doctor blade) می­باشد که به صورت گسترده در تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی بکار گرفته می­شود.

  • دکتر بلید دستی
  • دکتر بلید دستی
  • دکتر بلید دستی
سپنتا پلیمر شریف