کوتینگ اسلات دای (slot die)

دستگاه کوتینگ اسلات دای (slot die) به منظور لایه نشانی محلول های پلیمری، چسب های حرارتی، غشاهای پلیمری، پوشش های دو ظرفه، لایه نشانی سلول های خورشیدی، ساخت لیبل، سپراتور و ... بکار گرفته می شود. مزیت اصلی این دستگاه کنترل کامل بر عملیات تزریق محلول و دوغاب با فشار های مختلف در عرض های متفاوت و متناسب با سرعت لایه نشانی می باشد. همچنین لایه نشانی در دماهای بالا از مزیت های دیگر این دستگاه است.

  • کوتینگ اسلات دای (slot die)
سپنتا پلیمر شریف