فیلتر های غشایی صنایع لبنی

ممبران های صنایع لبنی جهت تغلیظ پروتیین های شیر و یا جداسازی لاکتوز از جریان شیر استفاده می شوند. در همین زمینه شرکت سپنتا پلیمر شریف با طراحی و ساخت ممبران های الترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع لبنی اقدام به تأمین این نوع از ممبران ها در داخل کشور نموده است و در حال حاضر ممبران های تولیدی این شرکت در صنایع کشور از جمله کارخانجات کاله آمل و صنایع غذایی پیاذر و سایر کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد.

این فیلتر های غشایی در ابعاد و اندازه های مختلف از نمونه های با قطر 4 اینچ تا 8 اینچ تولید می شوند، و مقیاس اندازه حفرات آنها از کات آف 10000 تا 40000 دالتون تولید می شوند. نمونه های متداول دارای MWCO=10KDolton می باشد.

  • فیلتر های غشایی صنایع لبنی
  • فیلتر های غشایی صنایع لبنی
سپنتا پلیمر شریف