پکیج بیورآکتور غشایی MBR

فاضلاب بسیاری از منازل مسکونی و مراکز صنعتی حاوی مواد شیمیایی خطرناک، مواد پلیمری، فلزات سنگین و ترکیبات پیچیده و فرار است. این مواد سمی و خطرناک هستند و در صورت مخلوط شدن با جریان فاضلاب معمولی می تواند سبب آلودگی آب های زیر زمینی شود. همچنین بسیاری از فاضلابهای صنعتی به جریان فاضلاب تخلیه نشده و یا مسقیما وارد چاه، خاک و محیط فضای سبز می شوند که می توانند سبب آلودگی محیط زیست جانوری و انسانی شوند. بنابراین در تمامی صنایع پیشنهاد می گردد که فاضلاب آنها دارای شبکه لوله کشی جداگانه باشد و بوسیله روش های پیشرفته تصفیه فاضلاب مواد سمی و شیمیایی به مواد کم خطر تری تبدیل شوند. در اکثر واحد های تصفیه پساب در دنیا از سیستم لجن فعال برای تصفیه ثانویه استفاده می­کنند. پس از آن از سیستم بیورآکتور غشایی MBR که یک فناوری نوآورانه و به شدت در حال گسترش است استفاده می­شود. برخی فرایند های فیزیکی-شیمیایی نظیر ته نشینی اولیه، فیلتراسیون در عمق و شفاف ساز های با سرعت بالا نیز متداول هستند. پرتو دهی ماورأ بنفش و کلرزنی نیز به عنوان فرایندهای گندزدا استفاده می­شوند. 

  • پکیج بیورآکتور غشایی MBR
  • پکیج بیورآکتور غشایی MBR
  • پکیج بیورآکتور غشایی MBR
سپنتا پلیمر شریف